Kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela biologii w liceum
Odpowiada
24.06.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o informację ponieważ w 2009 roku ukończyłam jednolite studia magisterskie na UJK w Kielcach na kierunku chemia w którym było przygotowanie pedagogiczne, jednocześnie podjęłam zaoczne studia z biologii licencjackie i później magisterskie na kierunku biologia medyczna z elementami diagnostyki medycznej. Czy mogę podjąć pracę jako nauczyciel biologii w liceum ogólnokształcącym?

Odpowiedź:

Moim zdaniem, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nauczycielka posiada kwalifikacje nie znając informacji, czy te studia z biologii zostały ukończone. Jeżeli nie,  to moim zdaniem nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć z bilogii.

Uzasadnienie:

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach) posiada min. osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Niestety w pytaniu nie ma informacji czy te studnia z biologii zostały ukończone. Zatem zakładam, że jeszcze nie ukończyła. A skoro tak to w tym przypadku dana osoba nie ukończyła studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem. Kierunkiem zgodnym z nauczanym przedmiotem byłby kierunek biologia. Ponadto w § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia zostało zawarte, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tego typu szkołach posiada również osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Oceny efektów uczenia się, czyli oceny wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych na konkretnym kierunku studiów, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczanego przedmiotu wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu, dokonuje dyrektor szkoły. Efekty uczenia się na konkretnych kierunkach studiów publikowane są przez uczelnie wyższe na ich stronach internetowych w oparciu o załącznik do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, który określa uniwersalne charakterystyki poziomów w PRK (Polska Rama Kwalifikacji). Oceny efektów uczenia się można również dokonać na podstawie informacji zawartych w suplemencie do dyplomu. Zatem w tym przypadku należy ustalić, czy efekty uczenia się na kierunku chemia w zakresie wiedzy i umiejętności obejmowały treści nauczanego przedmiotu (biologii), wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym. W mojej ocenie nie obejmowały i absolwent tego kierunku studiów nie posiada kwalifikacji do nauczania przedmiotu biologia w szkołach ponadpodstawowych.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz