Kwalifikacje do nauczania matematyki
Odpowiada
01.12.2013
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z matematyki, ma odpowiednie kwalifikacje do nauczania matematyki w gimnazjum?

ODPOWIEDŹ

Szczegółowe regulacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wymaganych do pracy na stanowisku nauczyciela w poszczególnych typach szkół określone zostały w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 3 pkt 1 przywołanego rozporządzenia kwalifikacje do pracy na wspomnianym stanowisku w gimnazjum posiada między innymi osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub prowadzone zajęcia, ale ukończyła również studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli posiada Pani przygotowanie pedagogiczne, to w mojej ocenie posiada Pani kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w gimnazjum.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz