Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
Odpowiada
22.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem po licencjacie z filologii angielskiej I zrobiłem studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Czy mając takie kwalifikacje mogę nauczać w szkole podstawowej czy też muszę dodatkowo wyrabiać certyfikat.

Odpowiedź:

Tak, jeżeli ukończyła Pani studia pierwszego stopnia na kierunku filologii w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne może nauczać języka angielskiego w szkole podstawowej. Trzeba tylko pamiętać aby przygotowanie pedagogiczne dotyczyło nauki języka angielskiego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.

W § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zostało zawarte, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych posiada m.in. osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Przez przygotowanie pedagogiczne to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (§ 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli).

W związku z powyższym nie jest konieczne uzyskiwanie dodatkowego certyfikatu.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 2, § 12 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.),
  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz