Kwalifikacje do nauczania geografii
Odpowiada
16.03.2009PYTANIECzy od września nie będę miała uprawnień do nauczania geografii?


Ukończyłam studia magisterskie w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, na kierunku geografia ze specjalnością turystyka. Ukończyłam również 2-letni kurs kształcenia nauczycielskiego. Obecnie pracuję w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel kontraktowy.
ODPOWIEDŹZgodnie z nowym rozporządzeniem dotyczącym kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które wejdzie w życie 1 września 2009 roku, kwalifikacje takie będzie posiadać osoba, która
ukończyła studia wyższe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, oraz osoba, która ukończyła
studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.


Definicję przygotowania pedagogicznego pozostawiono bez zmian. Przygotowanie takie posiada osoba, która nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem lub specjalnością kształcenia, oraz odbyła pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu wymiar tych zajęć został określony na 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom wyższej uczelni lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.Mając powyższe na uwadze, myślę, że nie powinna się Pani obawiać o swoje kwalifikacje. Ukończyła Pani studia wyższe (magisterskie w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku) na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem (geografia). Natomiast jeżeli chodzi o przygotowanie pedagogiczne, to moim zdaniem Pani je posiada. Wprawdzie nie napisała Pani, jakie treści obejmował wspomniany 2-letni kurs kształcenia nauczycielskiego, ale podejrzewam, że jego celem było właśnie nadanie kwalifikacji pedagogicznych (proszę sprawdzić, czy na zaświadczeniu o jego ukończeniu nie ma odpowiedniej adnotacji). Myślę również, że w czasie studiów na Akademii Pedagogicznej odbyła Pani zajęcia nadające takie kwalifikacje (proszę sprawdzić w indeksie oraz na dyplomie, czy nie ma takiej adnotacji, ewentualnie może Pani również poprosić o zaświadczenie z uczelni). Poza tym, gdyby nie posiadała Pani uprawnień pedagogicznych, nie mogłaby Pani rozpocząć stażu na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, a napisała Pani, że taki posiada.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz