Kwalifikacja do nauczania j. polskiego w szkole podstawowej
Odpowiada
07.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy mogliby mi Państwo odpowiedzieć na pytanie, czy ukończone studia magisterskie z filologii polskiej (bez specjalizacji pedagogicznej), studia licencjacki z pedagogiki opiekuńczej z terapią i studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (2011 r.) pozwalają mi na podjęcie pracy jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej? Czy powinnam uzupełnić wykształcenie o studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego?

 

Odpowiedź:

Obecnie zajęcia w szkole podstawowej, również jako nauczyciel języka polskiego, może prowadzić nauczyciel, który ukończył  m.in. jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne. W opisanym przypadku nauczycielka ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej, ale bez specjalizacji pedagogicznej.  Zatem najprawdopodobniej nie posiada przygotowania pedagogicznej w zakresie nauki języka polskiego.  Przez przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię (np. zaświadczenie) albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Z informacji zawartej w treści pytania wynika, że nauczyciel ukończył studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Należy sprawdzić, czy te studia podyplomowe dawały przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego. Dokumentem potwierdzającym może być zaświadczenie z uczelni. Można skonsultować kwestię przygotowania pedagogicznego z właściwym kuratorem. Jeżeli nie dawały przygotowania do nauczania w szkołach języka polskiego należy uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka polskiego (np. w formie studiów podyplomowych).

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 2 pkt 2, § 4 ust. , rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz