Krwiodawstwo
Odpowiada
19.04.2011

PYTANIE

Jak przedstawia się sytuacja ucznia pełnoletniego będącego krwiodawcą w dniu oddania krwi? Czy nauczyciel lub dyrektor może zabronić uczniowi uczestnictwa w takiej akcji?


ODPOWIEDŹ

Uczeń pełnoletni powinien mieć usprawiedliwioną nieobecność w szkole. Usprawiedliwienia dokonuje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zaświadczenie jest ważne tylko z pieczątką Centrum.

W wielu szkołach to właśnie kadra pedagogiczna daje piękny przykład młodzieży, zachęcając ich swoją postawą do uczestniczenia w akcji honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy, że krew jest darem najcenniejszym, a sama akcja warta popularyzowania. Żaden nauczyciel, a tym bardziej dyrektor szkoły nie może zabronić uczniowi uczestnictwa w takiej akcji.

Uzasadnienie:

Podstawą prawną do usprawiedliwienia nieobecności ucznia pełnoletniego jest: § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281, z późn. zm.) oraz artykuł 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (DzU z 1997 r. nr 106, poz. 681, z późn. zm.). Regulacje dotyczące tej kwestii powinny być zawarte również w Statucie szkoły.

Decyzję o zwolnieniu ucznia – krwiodawcy z zajęć szkolnych w dniu oddania krwi podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1705) Statut szkoły lub placówki publicznej powinien określać w szczególności prawa i obowiązki uczniów, w tym sposoby usprawiedliwiania nieobecności w szkole.

Jak wynika z powyższego oddawanie krwi jest całkowicie dobrowolne i uczeń pełnoletni ma prawo ową krew oddawać. Co prawda szkoły nie zostały wymienione wprost wśród organów i instytucji, których zadaniem jest popieranie działania publicznej służby krwi w zakresie propagowania, rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i stwarzania sprzyjających temu warunków, jednak wydaje się, że zabranianie takich działań pełnoletniemu uczniowi nie tylko nie ma podstaw prawnych, ale stoi w sprzeczności z zapisem ustawy.

Pamiętajmy, że szkoła nie tylko uczy, ale również wychowuje. Akcja krwiodawstwa, wolontariat itp. to przykłady dobrej praktyki, które warto popularyzować wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281).

2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (DzU z 1997 r. nr 106, poz. 681, z późn. zm.).

3. Statut szkoły.

4. Ustawa z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1705)

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz