Konferencje, szkolenia, posiedzenia
Odpowiada
06.04.2010

PYTANIE

Jestem nauczycielem z 23 letnim stażem pracy, od kilku lat łączę etat w różnych szkołach.


Czy jestem zobowiązana do uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach i posiedzeniach rady pedagogicznej we wszystkich szkołach, w których pracuję, czy tylko w szkole macierzystej?

ODPOWIEDŹ

Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły, powołanym do współdziałania z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań szkoły. Podstawy prawne istnienia rady pedagogicznej jako organu wewnętrznego szkoły lub placówki oświatowej tworzy przede wszystkim Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

W Art. 40 ust. 3 ustawy zapisano, iż w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce ( niezależnie od wymiaru zatrudnienia). Ustawa w bardzo ogólny sposób omawia kwestie dotyczące rady pedagogicznej. Chcąc poznać szczegóły musimy, odwołać się do regulaminu rady pedagogicznej konkretnej szkoły - tu możemy znaleźć odpowiedź na zadane pytanie. Zapis w regulaminie może narzucać obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i usprawiedliwiania nieobecności.

Przypomnijmy, że tradycyjnie posiedzenia rady pedagogicznej dzieli się na :

  • organizacyjne, w których tematem są sprawy porządkowe szkoły (obecność wskazana), mają mniej więcej określony termin i formalny przebieg;

  • klasyfikacyjne (obecność wskazana), mają określony termin i formalny przebieg;

  • szkoleniowe, mogą odbywać się w dowolnym czasie i nie wymagają przestrzegania sztywnych schematów, nie musi być quorum (jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, to decyzja o zwolnieniu nauczyciela z uczestnictwa należy do dyrektora szkoły, zwłaszcza wtedy, gdy nauczyciel pracuje w kilku szkołach, łącząc etat i ma możliwość odbycia podobnego szkolenia w macierzystej szkole).

W niektórych przypadkach uczestniczenie w konferencjach czy szkoleniowych radach jest obligatoryjne i wynika na przykład z procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w szkole i jest na mocy zarządzenia dyrektora szkoły wytypowany do zespołów nadzorujących egzamin, to obowiązkowo powinien być przeszkolony.

Polecam więc lekturę regulaminów rad pedagogicznych szkół, w których nauczyciel pracuje – tu znajdą się odpowiednie regulacje dotyczące między innymi obecności nauczyciela na zebraniach, nieobecności, usprawiedliwiania i wyciągania konsekwencji.

Jeżeli terminy rad w różnych szkołach nie nakładają się na siebie i nie wchodzą w kolizje z zajęciami dydaktycznymi (byłby to powód nieobecności usprawiedliwionej), to w interesie nauczyciela obecność na nich byłaby wskazana (nic o nas bez nas). Nauczyciel jest członkiem rady pedagogiczne j– ma prawo uczestniczyć i decydować o najważniejszych sprawach związanych z działalnością szkoły i społeczności szkolnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz