Godziny karciane w szkole niepublicznej
Odpowiada
28.09.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem pracującym w szkole niepublicznej. Od zeszłego roku szkolnego zamiast 72 godzin tzw. karcianych mam obowiązek przepracowania 80 godz., z uzasadnieniem, że wlicza się do tego czasu 2 godziny ponadwymiarowe (płatne) tygodniowo. Czy jest to zgodne z rozporządzeniem? I czy godziny karciane niezrealizowane ze względu na usprawiedliwioną nieobecność należy odpracować?

Odpowiedź:

Nauczyciel zatrudniony w szkole niepublicznej nie ma obowiązku realizacji godziny karcianej, chyba że taki obowiązek nakładają na niego wewnętrzne regulacje lub sama umowa.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela – do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych, ale tylko tych z uprawnieniami szkoły publicznej, zastosowanie mają przepisy KN w zakresie wskazanym we wspomnianej ustawie. Z art. 91b ust. 2 pkt 3 KN, który nie odsyła do odpowiedniego zastosowania art. 42 ust. 2 pkt 2 KN regulującego godziny karciane, wynika, że nauczyciel nie ma obowiązku realizowania dodatkowej godziny lub godzin.

Ostatecznie jednak wymiar godzin dydaktycznych, które nauczyciel ma obowiązek realizować w ramach czasu pracy, mogą określać wewnętrzne regulacje szkoły niepublicznej (np. statut) lub umowa. Nauczyciel może bowiem zostać zobowiązany do prowadzenia oprócz zajęć dydaktycznych także określonej liczby godzin zajęć lub do wykonywania czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

Nawet jeżeli uznamy, że w tym wypadku stosuje się regulacje o godzinach karcianych dotyczące szkół publicznych, to przepisy nie omawiają szczegółowo kwestii związanych z tymi godzinami, w tym z sytuacją przedstawioną w pytaniu. Oznacza to, iż szczegółowe regulacje wszystkich kwestii związanych z godzinami karcianymi pozostają w kompetencji dyrektora szkoły.

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności pełnoetatowego nauczyciela – wynikającej z jego niezdolności do pracy – wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu odpowiednio o jedną godzinę lub o dwie godziny (w zależności od placówki) za każdy tydzień niezdolności do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym (art. 42 ust. 3c KN).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz