Egzamin CELTA a możliwość nauczania w polskich szkołach
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy mając zdany egzamin CELTA mogę uczyć angielskiego w polskich szkołach? Jeśli tak, to w jakiego typu  szkołach? Mogłabym prosić o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź:

Wśród egzaminów, które potwierdzają znajomość języka angielskiego nie ma wymienionego egzaminu (CELTA) - Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages. Zatem aby osoba mogła uczyć w polskich szkołach powinna ukończyć studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy i posiadać przygotowanie pedagogiczne. Jednak przy zatrudnianiu nauczycieli nie będących obywatelami polskimi organ wyrażający zgodę na ich zatrudnienie może odstąpić od wymogów kwalifikacyjnych, określonych w przepisach o kwalifikacjach nauczycieli - w zakresie wykształcenia i przygotowania pedagogicznego – ale tylko wtedy, gdy taka potrzeba wynika z organizacji nauczania w danej szkole.

Uzasadnienie:

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w polskich jednostkach systemu oświaty określa § 12 rozporządzenia MEN z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zgodnie z tym przepisem kwalifikacje do nauczania języków obcych w polskich przedszkolach, szkołach (m.in. podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia) posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub;

3) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4) nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego.

Dodatkowo kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach podstawowych posiada również osoba, która:

1) ukończyła studia pierwszego stopnia:

 1. a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:

 1. a) świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 2. b) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub

4) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która:

1) ukończyła studia na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy, lub

2) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, lub

3) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych a ponadto legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, lub

4) ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych oraz legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, a ponadto ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia, i posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

Podstawa prawna:

 • 12, załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

 1. 1 września 1982 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel. W tym roku przysługuje mi prawo do nagrody jubileuszowej po 40 latach pracy.
  Kiedy powinna być wypłacona nagroda we wrześniu czy w sierpniu i co wejdzie w jej skład?

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz