Duplikat aktu nadania stopnia awansu zawodowego
Odpowiada
10.06.2009PYTANIECzy istnieje możliwość wydania duplikatu aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego?


Nauczyciel uzyskał stopień awansu nauczyciela kontraktowego w szkole, w której pracował rok. Potem zmienił szkołę i po upływie ustawowej przerwy rozpoczął staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Niestety oryginał aktu nadania awansu nauczyciela kontraktowego został zagubiony. W jaki sposób można odtworzyć akt?
ODPOWIEDŹOczywiście istnieje możliwość uzyskania duplikatu aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z artykułem 9b ust. 4 pkt 1 Karty Nauczyciela stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Dokumentacja związana z odbyciem stażu, jak też dokumentacja świadcząca o uzyskaniu przez nauczyciela stażystę akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy z nim, zgodnie z artykułem 9b ust. 1 pkt 1 powinna być przechowywana w szkole, w której te czynności miały miejsce. W przypadku zagubienia aktu nadania awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, należy zwrócić się o wydanie duplikatu do dyrekcji szkoły, w której uzyskało się wspomniany stopień awansu zawodowego.


W związku z powyższym nauczyciel, o którym jest mowa w pytaniu, powinien wystąpić o wydanie duplikatu nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego do szkoły, w której był poprzednio zatrudniony (przez jeden rok).Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz