Dodatkowy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Odpowiada
03.07.2009PYTANIEJak powinien wyglądać dodatkowy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? Wiem już, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ponieważ nauczycielowi zabrakło 0,3 punktu.
ODPOWIEDŹPowyższa sytuacja uregulowana została w art. 9g ust. 8 Karty Nauczyciela. Przywołany przepis stanowi, że nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu przed odpowiednią komisją,
może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, po odbyciu przez niego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. W przypadku nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, powtórne nieuzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej obliguje go do odbycia stażu w pełnym wymiarze (2 lata i 9 miesięcy).
Dodatkowy staż nauczyciel odbywa na takich samych zasadach, na jakich odbywa się staż w normalnym wymiarze. W pierwszej kolejności nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie dodatkowego stażu oraz opracować plan rozwoju zawodowego. Dodatkowy staż należy rozpocząć z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Plan rozwoju zawodowego musi zostać zatwierdzony przez dyrektora szkoły w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z jego realizacji. Najpóźniej może to zrobić do 30 dni od dnia zakończenia dodatkowego stażu. Dyrektor szkoły ustala również ponownie ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Po spełnieniu tych warunków nauczyciel staje ponownie przed komisją kwalifikacyjną.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz