Dodatkowe wynagrodzenie za przeprowadzanie matury ustnej
Odpowiada
15.07.2019
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, Jestem nauczycielką języka polskiego w liceum.Co roku przeprowadzam egzamin ustny na maturze, jednak dyrekcja nie chce mi odpowiedzieć na pytanie , na podst. jakiego regulaminu i wg jakiego klucza oblicza się wynagrodzenie nauczyciela za przeprowadzony egzamin w danym dniu.W tym roku byłam na egzaminie ustnym 5 razy i każdego dnia egzamin kończył się póżniej niż przewidywany czas na jego przeprowadzenie .No trudno, przecież ta praca to misja...Dowiedziałam się , że w mojej szkole od czasu pracy na egzaminie ustnym odejmuje się 1.godzinę lekcyjną,bo nie została przeprowadzona (nie mogła się odbyć , bo musimy w szkole być przynajmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia celem przygotowania \"papierów\" i zestawów ) oraz,ze odejmuje się od czasu pracy na egzaminie przerwę śniadaniową (30 min) i przerwę na podanie wyników( 10 min). Chyba rzeczą ludzką jest to , że musimy mieć krótką przerwę, ale ciągle jesteśmy w pracy.Poza tym wyników egzaminu nie da się ustalić przy innym odpowiadającym. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedź:

Czynności związane z przeprowadzaniem części ustnej egzaminu maturalnego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, traktowane są jako realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, t.j. (t.j. Dzu 2018, poz. 967)wykonywanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonego pensum. Tym samym jeżeli czynności związane z przeprowadzaniem wspomnianego egzaminu przekroczą czas realizacji pensum nauczyciela nabędzie on prawo do wynagrodzenia za realizację godzin ponadwymiarowych. Zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane są według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jak zostało wskazane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą we Wrocławiu (IV SA/Wr 278/07), zgodnie z przepisem art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczyciel może zostać zobowiązany przez dyrektora szkoły do wykonywania w czasie ferii czynności w zakresie między innymi przeprowadzania egzaminów. Z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie za wykonaną pracę. Może być ono wypłacane odpowiednio jako wynagrodzenie za pracę w ramach obowiązującego go wymiaru godzin, a w przypadku przekroczenia pensum jak za godziny ponadwymiarowe. Natomiast zgodnie z stanowiskiem MEN wynagrodzenie za przeprowadzenie części ustanej egzaminu maturalnego dotyczy tylko czasu trwania egzaminu bez doliczania czasu poświęconego na wypełnianie dokumentacji związanej z egzaminem (pismo podsekretarza stanu MEN z dnia 4 czerwca 2007 roku nr DKOS-ZF-532-36/07). Z powyższego wynika, że łączny czas przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych przez nauczyciela należy przeliczyć na 45 minutowe godziny lekcyjne.

dr Adam Balicki – prawnik, specjalista prawa oświatowego, wykładowca akademicki, dyrektor szkoły

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz