Dodatkowa praca
Odpowiada
29.09.2010

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące dodatkowej pracy, a mianowicie pracuję w szkole podstawowej na etacie (umowa o pracę), a teraz podjęłam dodatkową pracę w liceum zaocznym (umowa o dzieło), gdzie zajęcia odbywają się tylko w soboty i niedziele.


Czy muszę ten fakt zgłaszać dyrekcji mojej placówki macierzystej? Czy mam taki obowiązek?

ODPOWIEDŹ

W obecnym stanie prawnym nauczyciel nie ma obowiązku zgłaszania dyrekcji macierzystej szkoły faktu dodatkowego zatrudnienia. Takiego obowiązku na nauczyciela nie nakładają ani przepisy Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, z póz. zm.), która jest pragmatyką zawodową dla nauczycieli, ani ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), jak też inne akty prawne. Dotyczy to zarówno dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak też na podstawie umowy cywilnoprawnej, jaką stanowi umowa o dzieło.

Mając na uwadze powyższe, nie musi Pani zgłaszać faktu dodatkowego zatrudnienia w swojej macierzystej szkole ani tym bardziej zwracać się o wyrażenie zgody na nie przez dyrektora szkoły macierzystej.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz