Dodatek za pracę w klasach łączonych
Odpowiada
10.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Uczę w klasie łączonej języka polskiego. Czy nie należy mi się dodatek za pracę w klasach łączonych? I czy nie należy mi się również tzw. dodatek polonistyczny lub za poprawę prac uczniowskich?

Odpowiedź:

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jedn, DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 8 pkt 10 przywołanego rozporządzenia za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych. Wysokość dodatku za pracę w trudnych warunkach, jak również zasady jego przyznawania i wypłacania są ustalane przez jednostkę samorządu terytorialnego w wypadku szkół prowadzonych przez te jednostki.

Przepisy prawa nie przewidują natomiast dodatków „polonistycznego” oraz „za poprawę prac uczniowskich”.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz