Czy Dzień Edukacji Narodowej jest rzeczywiście dniem wolnym od pracy?
Odpowiada
20.10.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie

Jestem pracownikiem samorządowym, pracuję w szkole jako woźna. Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym dla uczniów i pracowników szkoły. Czy zatem jako woźnej również powinien mi przysługiwać dzień wolny od pracy?

Odpowiedź

Nie, nie przysługuje Pani dzień wolny od pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Co więcej, nie ma podstaw prawnych, aby uznać, że również dla nauczycieli jest to dzień wolny od pracy – dla nich jest to jedynie dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o czym przesądza art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.): „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Nie ma wątpliwości co do tego, że szkoła w tym czasie jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z uroczystościami odbywającymi się z tej okazji.

Katalog dni wolnych od pracy jest zawarty w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU z 2015 r., poz. 90) i na próżno w nim szukać Dnia Edukacji Narodowej. Tak więc, pomimo faktu, że również dla pracowników samorządowych (pracowników niepedagogicznych) zatrudnionych w szkole dzień ten jest świętem, nie przysługuje im z tego tytułu dzień wolny od pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz