Cofnięcie wypowiedzenia nauczycielowi
Odpowiada
13.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:         

Jestem nauczycielem mianowany z prawie 40-letnim stażem w wieku 63 l. Pracuję w ZSP  w przedszkolu,  w dniu 25.05.2022 r otrzymałam wypowiedzenie  z pracy z art.20 ust.1 pkt. 2 w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów. Będąc na 3- mies. wypowiedzeniu tj.16.08.22 otrzymałam inf. że postanowienie dot. wymówienia z pracy traci moc prawną i że mogę  być zatrudniona ponownie. Ja w tym czasie zdecydowałam się na przejście na emeryturę od września .Moje pytanie czy mogę nie wyrazić zgody na ponowne zatrudnienie i czy w tym wypadku będzie należeć mi się 6-mies. odprawa? Czy jeżeli nie wyrażę zgody dzień 31.08.22 będzie dniem zakończenia pracy ? Nie będę musiała pisać wnioski o zwolnienie   z pracy? bo przecież na okresie trzymiesięcznym wypowiedzenia już jestem? Napisałam również pismo o wypłacenie odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej.

Odpowiedź:

Nauczyciel nie musi się godzić na powrót do pracy, jeżeli otrzymał już wypowiedzenie a powstały możliwości dalszego zatrudnienia. Dopóki nie wyrazi Pani zgody na powrót do pracy umowa rozwiąże się 31 sierpnia i zostanie wypłacona odprawa.

Uzasadnienie:

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne tylko wówczas, gdy, doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 Kodeksu cywilnego).

Cofnięcie wypowiedzenia, które nastąpił z chwilą dojścia do pracowników w taki sposób, że mogli zapoznać się z ich treścią było możliwe do dnia 1 września 2022 r., czyli do momentu wejścia w życie tych wypowiedzeń, ale pod warunkiem jednak wyrażenia przez pracownika zgody na takie cofnięcie.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby nawiązać nowe zatrudnienie od 1 września 2022 r., oczywiście po pobraniu wcześniej odprawy (tej sześciomiesięcznej).

Podstawa prawna:

  • 61 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
  • 20 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz