Awans zawodowy nauczyciela
Odpowiada
14.09.2009PYTANIEOdbyłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 31 maja 2009 roku dobiegł on końca.


Nie zależy mi na uzyskaniu tego stopnia awansu zawodowego, gdyż nie wiążę swej przyszłości ze szkolnictwem. Czy jestem zobowiązana do napisania sprawozdania z przebiegu mojego stażu? Czy po upływie terminu odbywania stażu jestem zobowiązana do jakichkolwiek działań, jeśli po prostu nie chcę uzyskać kolejnego stopnia awansu zawodowego?
ODPOWIEDŹJeżeli nie jest Pani zainteresowana uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela, to nie musi Pani podejmować żadnych działań. Zgodnie z art. 9d ust. 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, muszą odbyć go w pełnym wymiarze. Wprawdzie Pani odbyła staż w pełnym wymiarze, ale uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga od Pani dalszych działań. Kolejnym krokiem, jaki powinna Pani podjąć, chcąc uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego, jest złożenie do dyrektora szkoły w ciągu 30 dni od zakończenia stażu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w celu uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Zgodnie z art. 9c ust. 6 dyrektor szkoły dokonuje takiej oceny w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania. Jeżeli nie złoży Pani sprawozdania, to nie będzie mogła Pani przystąpić do procedury egzaminacyjnej przed komisją egzaminacyjną. Ustawa nie przewiduje, oprócz braku uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, żadnych sankcji za powstrzymanie się od działań przez nauczyciela. Jeżeli nie podejmie Pani żadnych działań po zakończeniu stażu, to pozostanie Pani nauczycielem kontraktowym.Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz