Awans nauczyciela początkującego od 1 września 2022 r.
Odpowiada
24.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, od 5 lat uczę w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego, którego nie dokończyłam z racji L4 oraz urlopu macierzyńskiego. W związku z czym od nowego roku będę nauczycielem początkowym. Czy w tym wypadku moje lata pracy wliczają się jakoś do awansu na nauczyciela mianowanego? Czy rozpoczynam awans, który będzie trwał 3 lata i 9 miesięcy?

Odpowiedź:

Tak. Pani dotychczasowy okres zatrudnienie będzie wliczał się do lat przygotowania do zawodu wymaganego aby złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Uzasadnienie:

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według nowych przepisów. A to oznacza, że trzeba przepracować w szkole jako nauczyciel początkujący 3 lata i 9 miesięcy. Jednak na mocy przepisów przejściowych do tego okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Maksymalny okres pracy jaki można wliczyć to 3 lata.

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9ca ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz