Zmiana planu awansu zawodowego nauczyciela
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem w trakcie realizacji stażu na nauczyciela mianowanego (nauczyciel wspomagający). Po dwóch latach stażu w szkole w Warszawie, zmieniłam miejsce zamieszkania i tym samym zatrudnienia. W nowej szkole prowadzę dodatkowo zajęcia TUS. Nie wiem, jak mam je uwzględnić w swoim planie, dopisać wg punktów jako aneks, czy przepisać cały plan dopisując dodatkowe zagadnienia np. innym drukiem?

Odpowiedź:

Nie ma przepisów regulujących jak należy dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego. Wydaje się, że najlepiej w opisanej sytuacji jest zastosować to ostatnie rozwiązanie - przepisać cały plan dopisując dodatkowe zagadnienia np. innym drukiem. Jeżeli będzie potrzeba dyrektor może zobowiązać do wprowadzenia zmian wskazując co należy poprawić. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Uzasadnienie:

Jeżeli nauczyciel zmieni miejsce zatrudnienia w okresie stażu, to zalicza mu się  okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podejmie zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzyma pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę tę uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego po zakończeniu całego stażu. Zaliczenie okresu stażu odbytego w szkole, w której nauczyciel rozpoczął staż nie wymaga decyzji dyrektora szkoły, w której staż będzie kontynuowany (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela).

Nie ma przepisów, które w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia obligowały by nauczyciela do zmian w planie rozwoju.

Ale w trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian (§4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu).

Skoro przepis wskazuje, że należy przedłożyć zmieniony plan to należy nanieść zmiany na dotychczasową treść planu rozwoju zawodowego w taki sposób, aby dyrektor wiedział co  uległo zmianie.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 4, § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2200).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz