Terminowe zatrudnienie nauczyciela w związku organizacją nauczania
Odpowiada
06.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Kolejny raz (z przerwą) jestem zatrudniona w tej samej placówce (SP). Nauczyciel kontraktowy. Umowę podpisałam 1.10. Trwa do 24.06. Chciałabym wystąpić z pismem do Dyrekcji o wydłużenie umowy na czas trwania mojego urlopu wypoczynkowego, aby móc odebrać go \'w naturze\', bądź starać się chociaż o przedłużenie umowy do końca czerwca, aby nie utracić prawa do \'13-tki\'. Dyrektor stwierdził, że nie ma po co, bo jest to nie zgodne z prawem i nie zgodne z prawem, jest zatrudnianie nauczycieli po 1 września dłużej niż do 24 czerwca! Czy tak jest na prawdę? Nigdzie nie mogę znaleźć tego, o czym on mówił. Na jakie artykuły mogę się powołać, aby wesprzeć się prawem?

Odpowiedź:

Dyrektor ma rację, jeżeli mamy do czynienie z zatrudnieniem terminowym w związku z organizacją nauczania (art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela) nie może być mowy o zatrudnieniu w wakacje.

Uzasadnienie:

Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w roku szkolnym, powinien być zatrudniony z uwzględnieniem wakacji, aby wykorzystać urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo w czasie i wymiarze ferii szkolnych. Natomiast zatrudnienie nauczyciela kontraktowego krócej wynika z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, że zawarcie umowy o pracę z nauczycielem na czas określony związane jest z koniecznością zapewnienia nauczania w szkole. Generalnie w okresie wakacji w szkole feryjnej nie istnieje przyczyna organizacyjna związana z nauczaniem, która przemawiałaby za zatrudnieniem nauczyciela w szkole.

Odstępstwem od tej zasady jest sytuacja, gdy nauczyciel był zatrudniony na czas określony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym, gdyż w takiej sytuacji nauczyciel placówki feryjnej nabywa urlop w pełnym wymiarze (tj. w okresie ferii zimowych i letnich - art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). W związku z powyższym dyrektor, zatrudniając nauczyciela od 1.10 mógł zawrzeć umowę do 24.06.  

 

Podstawa prawna:

  • 10 ust. 7, art. 64 ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz