Aktualności

Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

12.08.2009


Dnia 10 sierpnia 2009 roku Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie w sprawie lekcji z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wychowania fizycznego i nagród dla nauczycieli.Wraz z dniem 1 września 2009 roku wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o dopuszczalnych formach realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego (dotyczy klas IV−VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) oraz w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.


Rozporządzenie stanowi, że wszystkie niepełnoletnie dzieci będą musiały uczęszczać na zajęcia wychowania do życia w rodzinie. Rodzice mają jednak prawo napisać do dyrektora szkoły podanie z prośbą o zwolnienie ich dzieci z obowiązku brania udziału w tych zajęciach. Pełnoletni uczniowie będą mogli sami podjąć decyzje.


Lekcje wychowania do życia w rodzinie będą prowadzone w szkołach podstawowych (w klasach V−VI), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły.


Do tej pory w zajęciach wychowania do życia w rodzinie uczestniczyło 64,7 % uczniów szkół podstawowych, 65,4 % − gimnazjów, 37,7 % − liceów ogólnokształcących, 43,7 % - liceów profilowanych, 50,5 % − techników i 43,7 % − zasadniczych szkół zawodowych.


Rozporządzenie określa również dozwolone formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, biorąc pod uwagę potrzeby zdrowotne uczniów, różnorodność ich zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć oraz zwyczaje sportowe danego środowiska lub szkoły. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie będą mogli uczyć się na przykład tańca, judo, gry w tenisa itp. oraz uprawiać aktywne formy turystyki.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli określa wskaźniki i tryb przyznawania nagród ministra do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty i organu sprawującego nadzór pedagogiczny dla nauczycieli za ich osiągnięcia.


Rozporządzenie nie określa ściśle kryteriów, co pozwala docenić pracę nauczycieli w różnych jej aspektach. Pozwala ponadto zauważyć także tych nauczycieli, którzy wyróżniają się ogromnym dorobkiem i wybitnymi osiągnięciami w zakresie konkretnej specjalności.


Rozporządzenie wprowadza jedną nagrodę, którą przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz