Aktualności

Rozporządzenie w sprawie oceniania

Rozporządzenie w sprawie oceniania

17.04.2009

Dnia 18 kwietnia 2009 r. wchodzą w życie niektóre zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 58, poz. 475).


Rozporządzenie przewiduje m.in. wprowadzenie przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 z przedmiotów: filozofia, język łaciński i kultura antyczna oraz informatyka.


Reszta zmian wchodzi 1 września 2009 roku. Dotyczą one m.in. możliwości zwalniania z nauki drugiego języka obcego ucznia ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, regulacji oceniania zajęć edukacyjnych wchodzących w skład bloku przedmiotowego, zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, zmiany w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz