Aktualności

Rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego

30.06.2008

Dnia 3
lipca weszło w życie Rozporządzenie MEN z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (DzU, Nr 104, poz. 667). Akt ten ma ułatwić zakładanie alternatywnych przedszkoli.


Prawo daje od stycznia br. możliwość tworzenia, obok tradycyjnych przedszkoli, placówek alternatywnych, np. zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych przez gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne.


Nowelizacja rozporządzenia łagodzi wymogi sanitarno-lokalowe wobec punktów i zespołów.


Lokal, w którym będą prowadzone zajęcia nie musi znajdować się w budynku spełniającym wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpożarowej, o ile będzie przeznaczony tylko dla jednej grupy dzieci i znajdzie się na parterze budynku zbudowanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Ponadto taki lokal musi posiadać przynajmniej dwa wyjścia na zewnątrz i powinien być wyposażony w trudnozapalne wykładziny podłogowe oraz gaśnicę proszkową ABC o pojemności co najmniej 4 kg.


Zajęcia dla 3 – 5 dzieci powinny być prowadzone w pomieszczeniu, które ma co najmniej 16 m
2 . W wypadku, gdy dzieci jest więcej niż 5, wymagana powierzchnia ulega zwiększeniu o co najmniej 2 m
2 na każde kolejne dziecko, jeżeli jego pobyt w pomieszczeniu nie przekracza 5 godzin dziennie. Wysokość pomieszczeń ma wynosić co najmniej 2,5 m.


W zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone tylko w niektóre robocze dni tygodnia, natomiast w punkcie przedszkolnym – przez wszystkie robocze dni w tygodniu. Minimalny dzienny wymiar zajęć w zespole wychowania przedszkolnego wynosi 3 godziny, a tygodniowy – 12 godzin.


Zajęcia, zarówno w zespole wychowania przedszkolnego, jak i w punkcie przedszkolnym, są organizowane w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.


Na tworzenie alternatywnych przedszkoli i wsparcie tzw. małych przedszkoli, które powstały w ostatnich latach, przeznaczono ze środków Unii Europejskiej 240 mln euro na lata 2007 – 2013. Ich zakładanie ma poprawić dostęp do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 – 5 lat, zwłaszcza tych, które mieszkają na wsiach.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz