Aktualności

„Pakietowanie” na bakier z prawem, MEN zapowiada konsekwencje

„Pakietowanie” na bakier z prawem, MEN zapowiada konsekwencje

18.05.2015
1 z 1OSÓB UZNAŁO TEN ARTYKUŁ ZA PRZYDATNY

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajęły się nieuczciwymi wydawcami. W specjalnie opracowanym raporcie zapowiadają większą kontrolę nad procesem wyboru podręczników oraz nad wydatkami na podręczniki.

Na podstawie analizy raportu UOKiK Minister Edukacji Narodowej wyjaśnia ale i ostrzega. W piśmie z 17 kwietnia 2015 roku skierowanym do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów (DJE-DJE.4080.1.2015.MSz) MEN zwraca uwagę na ścisłe przestrzeganie procedur i piętnuje nieprawidłowości w zakresie wyboru i sprzedaży podręczników do klas I i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum. MEN przypomina dyrektorom, że wybór podręczników to autonomiczna decyzja nauczycieli oraz zwraca uwagę na obowiązujący zakaz oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. „Oznacza to – pisze MEN – że ich zakup powinien być dokonywany zgodnie ze szkolnym zestawem i nie może być wynikiem jakichkolwiek innych czynników” oraz, „że dyrektor ma prawo żądać podania cen poszczególnych pozycji i autonomicznie kompletować je w oczekiwaną przez szkołę całość”. MEN wyklucza więc sprzedaż pakietową, czyli różnicowanie ceny poszczególnych tytułów w zależności od ilości nabywanych pozycji. O wyborze decydować ma wyłącznie wartość merytoryczna tytułu, a nie jakiekolwiek inne korzyści. Sprzedaż pakietowa stanowi naruszenie art. 22d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W tym samym piśmie MEN przypomina, że dyrektor ma obowiązek zgłoszenia wniosku dotacyjnego do 25 sierpnia, natomiast do 15 września ma jeszcze możliwość aktualizacji liczby uczniów. Po tym czasie nie ma już możliwości zmiany i w takiej liczbie szkoły powinny zamawiać podręczniki u wydawców.

Na głębokie zmiany w prawie oświatowym Operon przygotowywał się już od dawna. Dlatego też opracowaliśmy jasną i zgodną z prawem politykę cenową. Ceny podręczników wynoszą: 12 zł dla szkoły podstawowej, a 14 zł dla gimnazjum. Umożliwia to zakup podręczników do wszystkich przedmiotów w ramach dotacji i chroni nauczycieli przed podejmowaniem trudnych decyzji – nie trzeba wybierać, podręcznik do którego przedmiotu jest ważniejszy. Również ceny dotacyjnych materiałów ćwiczeniowych zarówno w szkole podstawowej (4 zł), jak i w gimnazjum (2,5 zł) są ustalone na takim poziomie, by każdy nauczyciel mógł z nich korzystać. Ceny są również niezależne od tego, czy szkoła wybiera podręczniki oraz dotacyjne materiały ćwiczeniowe z Operonu, czy też łączy tę ofertę z ofertami innych wydawnictw

Z pismem MEN można zapoznać się na stronie men.gov.pl

 

Przydatny artykuł?1Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz