Zniżka godzin dla nauczyciela związkowca
Odpowiada
16.01.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Zostałam oddelegowana do pracy związkowej w oddziale powiatowym ZNP, czy z tego powodu dyrektor może zastosować zniżkę godzin? Jeżeli tak to jaka jest podstawa prawna."

Odpowiedź:

Zwolnienie od pracy opisane w pytaniu przysługuje w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, na podstawie art. 31 ustawy o związkach zawodowych. W zależności od wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy udzielane są z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie. Wniosek organizacji związkowej powinien zawierać m.in. określenie wymiaru i okresu zwolnienia od pracy

Oddział, zgodnie ze Statutem ZNP, jest międzyzakładową organizacją związkową o uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy.

Miesięczny wymiar godzin zwolnienia od pracy uzależniony jest od liczby członków danej organizacji związkowej. Wymiar tych godzin powinien się odnosić do całego wymiaru czasu pracy nauczyciela, a nie tylko wymiaru pensum. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin tygodniowo (art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz.. 854 e zm.),
  • 42 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz