Zmiany w warunkach przejścia na wcześniejszą emeryturę
Odpowiada
24.08.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pierwszą umowę o pracę podpisałam 20.08.1980 r. Chcę niebawem przejść na emeryturę, jednak w trakcie kilku wizyt w ZUS otrzymałam sprzeczne ze sobą informacje. Pierw dowiedziałam się, że 2016 rok jest ostatnim rokiem, w którym mogę odejść na wcześniejszą emeryturę, pomimo iż 25.09.2017 r. będę miała 60 lat. Przy kolejnej wizycie natomiast poinformowano mnie, że mogę pracować do 25.04.2019 r. bez żadnej straty w uprawnieniach do wcześniejszej emerytury, gdyż zmieniły się warunki przejścia na emeryturę. Która informacja jest prawdziwa? I czy pracując do 2019 r. będę mogła przejść na emeryturę z Karty Nauczyciela?

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) nauczyciel mający za sobą trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich – dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą – po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy – przejść na emeryturę.

Zgodnie z przepisem art. 88 ust. 2a przywołanej ustawy nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

- spełnili warunki uzyskania emerytury wskazane wcześniej w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy oraz

- nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Z powyższego wynika, że jeżeli nauczyciel najpóźniej w 2008 r. spełniał wskazane wyżej warunki, to może skorzystać z uprawnienia przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, nawet jeżeli później kontynuował pracę w szkole. Mając na uwadze powyższe, jeżeli w 2008 r. spełniała Pani wskazane wcześniej warunki, to może Pani w 2019 r. również przejść na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Komentarze

Dodaj komentarz

  1. witam, rozpoczęłam pracę w 1984 , jestem nauczycielem dyplomowanym, skończyłam teraz 53 lata. chciałabym ubiegać się o wcześniejszą emeryturę ale nie wiem, kiedy może mnie dotyczyć? Przepracowałam ponad 30 lat i 20 przy tablicy.
    Proszę o poradę.

Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz