Zmiana szkoły
Odpowiada
29.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

To mój problem-dziecko kończy 1 klasę technikum, na pewno z jedynką z przedmiotu zawodowego. Od początku miał z tym problem, od wielu miesięcy twierdzi, że chce zmienić szkołę. I teraz sytuacja wygląda tak- chce pójść do pierwszej kasy innego technikum, będzie miał jeden rok stracony, ale trudno, nie on pierwszy i ostatni nie wiedział w wieku 15 lat kim chce być.  Jak wygląda procedura zmiany szkoły? Przechodzi proces rekrutacji razem z uczniami 8 klasy? czeka aż będą ogłoszone wyniki przyjęć do szkół średnich i bierze udział w rekrutacji uzupełniającej? Ma swój profil w systemie rekrutacyjnym, do końca roku szkolnego jest uczniem 1 klasy technikum, kiedy więc ma składać podania i dokumenty do nowej szkoły. I gdzie? W systemie naboru, elektronicznie, czy osobiście w sekretariacie szkoły? Swoje dokumenty oryginalne odbierze po zakończeniu roku szkolnego. Proszę o pomoc, bo i z kuratorium i z Wydziału Oświaty i szkoły do której chce się przenieść dziecko mam sprzeczne informacje i już nie wiem co robić.

Odpowiedź:

Rekrutację prowadzi się tylko do klasy I technikum, decyzję o przyjęciu ucznia do klasy programowo wyższej niż klasa pierwsza (bądź do klasy I w trakcie roku szkolnego) podejmuje dyrektor szkoły. Zatem w opisanej sytuacji należy kierować się informacjami uzyskanymi ze szkoły do której uczeń chce się przyjąć, bo to dyrektor decyduje o przyjęciu w trakcie roku szkolnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, o przyjęciu dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor szkoły. Jedynie do klas I szkół wszystkich typów przyjmuje się uczniów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Przepisy nie odnoszą się wprost do przypadku, kiedy uczeń realizujący obowiązek nauki zrezygnuje z uczęszczania do szkoły. Przepisy oświatowe nie zawierają precyzyjnych uregulowań dotyczących postępowania w przypadku zmiany szkoły podczas wakacji. Zgodnie z przywołanymi przepisami w przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej i niepublicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał.

Podstawa prawna:

  • 130. art. 164 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
  • 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 poz. 1646 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz