Zmiana rozkładu zajęć na niekorzyść nauczyciela
Odpowiada
12.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam, jestem nauczycielem dochodzącym (druga szkoła) zatrudnionym na 1/2 etatu na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Przez 11 lat i cały obecny pierwszy semestr pracowałem w tej szkole dwa dni w tygodniu, co wynikało z ustaleń z Dyrekcją. Nagle Dyrekcja zmieniła mi plan, mam teraz pracować w poniedziałek, wtorek, środę i piątek (dojeżdżając na 2, 3 godziny dziennie 16 km). Informację o zmianie planu dostałem SMS\'em w niedzielę a plan zaczął obowiązywać od poniedziałku. Nic ze mną nie konsultowano. Nowy plan koliduje zupełnie z pracą w szkole macierzystej. Czy dyrektor może tak postąpić? Co mam zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedź:

Zmiana rozkładu czasu pracy nie wymaga zgody nauczyciela i może nastąpić w drodze polecenia służbowego pracodawcy. Dyrektor powinien uzyskać jednak opinię rady pedagogicznej co do tygodniowego rozkładu zajęć oraz powiadomić nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem o zmianie rozkładu zajęć.

Formalnie nauczyciel musi dostosować się do nowego rozkładu. Dyrektor dodatkowej szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony nie musi dostosowywać się do godzin pracy nauczyciela w szkole macierzystej. Sugeruje sprawę rozwiązać na porozumienia z dyrektorem/dyrektorami.

Ewentualnie można złożyć  skargę do Państwowej Inspekcji  Pracy w zakresie nie zachowania terminu poinformowania nauczyciela o zmianach w rozkładzie zajęć.

Uzasadnienie:

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli więc rozkład czasu pracy pracownika nie jest elementem jego umowy o pracę lub nie został konkretnie ustalony w regulaminie pracy, to jego zmiana może nastąpić w drodze polecenia służbowego, do którego pracownik ma obowiązek się zastosować.

Pracodawca może zmienić rozkład czasu pracy pracownika bez konieczności uzyskiwania jego zgody. Konieczne jest jedynie powiadomienie pracownika z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przepisy nie przewidują konieczności uzyskania zgody nauczyciela na zmianę rozkładu zajęć. Organizacja pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych wymaga jedynie opinii rady pedagogicznej (art. 70 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego). Jeżeli dyrektor przedstawi nowy rozkład zajęć do zaopiniowania radzie pedagogicznej, to nawet w przypadku opinii negatywnej może go wprowadzić.

Dyrektor powinien powiadomić nauczyciela o nowym rozkładzie zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem. Nie musi mieć zgody nauczyciela.

Podstawa prawna:

  • 100 § 1, art. 129 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),
  • 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz