Zmiana projektu organizacyjnego szkoły w trakcie roku szkolnego
Odpowiada
20.10.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie

Jestem nauczycielem dyplomowanym zatrudnionym nie na podstawie mianowania na czas nieokreślony na 17/18 etatu. W skład tych 17 godzin wchodzą: 12 godzin matematyki, 1 godzina wychowawcza, 2 godziny zajęć wyrównawczych oraz 1 kółko matematyczne. Po przeprowadzonym audycie, który miał sprawdzić, czy da się wprowadzić oszczędności w gminie, stwierdzono, że zostaną mi zabrane trzy godziny (2 wyrównawcze i 1 kółko), a otrzymam dodatkowo 5,5 godziny zajęć świetlicowych (pełny etat świetlicowy to 26 godzin). Zmiany mają nastąpić w październiku. Czy można to zrobić w trakcie roku szkolnego, kiedy projekt organizacyjny został już zatwierdzony? I czy mogę nie zgodzić się z taką zmianą oraz jakie będą tego ewentualne konsekwencje?

Odpowiedź

W wypadku szkół feryjnych, zgodnie z przepisem art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) ruch służbowy kończy się 31 maja, a co za tym idzie także prawne możliwości modyfikacji stosunku pracy nauczyciela w trakcie roku szkolnego poprzez jednostronną czynność pracodawcy. Dotyczy to zmiany wymiaru zatrudnienia, ale również zmiany stanowiska pracy. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 Karty Nauczyciela umowa o pracę z nauczycielem powinna w szczególności określić: stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz zasady wynagrodzenia lub zasady jego ustalania. Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2013 roku (II PK 334/2012) pojęcie stanowiska pracy należy interpretować zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela.

Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. W przepisie tym wyróżnia się stanowiska nauczycielskie w różnych typach szkół o różnym pensum. Zmiana stanowiska pracy występuje więc w sytuacji, gdy zmienia się obowiązkowy wymiar pensum nauczyciela. Taka sytuacja nastąpi w wypadku opisanym w pytaniu, gdyż zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pensum nauczyciela wychowawcy świetlic szkolnych wynosi 26 godzin tygodniowo. Dlatego należy założyć, że w Pani przypadku będziemy mieli do czynienia ze zmianą stanowiska pracy. W tej sytuacji dokonanie opisanej modyfikacji stosunku pracy wymagałoby Pani akceptacji, gdyż należałoby tego dokonać przez porozumienie zmieniające.

Jeżeli chodzi o konsekwencje ewentualnej odmowy zaproponowanej zmiany, to – mając na uwadze fakt, że ruch służbowy w obecnym roku szkolnym już się zakończył – nie wywoła ona skutków w tym zakresie. Natomiast nie można ich wykluczyć w odniesieniu do kolejnego roku szkolnego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz