Zmiana aktu nadania z nauczyciela kontraktowego na mianowanego
Odpowiada
03.03.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Od 1.09.2021 roku jestem zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy. Dnia 2.06.2022 uzyskałam tytuł doktora (mam też 5-letni okres pracy na uczelni wyższej jako nauczyciel akademicki). 21 czerwca 2022 roku wystąpiłam do Starostwa o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Ze względu na przeciąganie sprawy toczy się ona do tej pory. Starostwo twierdzi, że nie może mi nadać tego awansu, bo z dniem zatrudnienia w szkole nie miałam tytułu naukowego doktora, tego wymaga przepis art.9 a ust.5. W związku z tym powołałam się na artykuł 9f. ust.1 Karty Nauczyciela. Jednak Starostwo twierdzi, że przepis też został uchylony i w związku z tym (mimo że sprawa toczy się od 21.06.2022) to obowiązują nowe przepisy, które mnie dotyczą. Bardzo proszę o opinię w tej sprawie.

Odpowiedź:

Niestety Starostwo ma rację.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela w wersji jaka obowiązywała w dniu Pani zatrudnienia, czyli 1.09.2021 r. nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 5-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskują stopień nauczyciela mianowanego. Proszę zwrócić uwagę że te warunki należy spełnić przy podejmowaniu zatrudnienia, a nie w trakcie roku szkolnego. Stopień nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 Karty Nauczyciela, nie jest nadawany na wniosek nauczyciela, ale z mocy prawa z dniem zatrudnienia nauczyciela w szkole. Natomiast w dniu nawiązania stosunku pracy w szkole nauczyciel nie posiadał stopnia naukowego doktora. Stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę.  Ustalenie czy nauczyciel spełnia ustawowe warunki dotyczące nadania stopnia nauczyciela mianowanego leży w gestii organu nadającego stopień, w tym przypadku Starostwa.

Ponadto warto zauważyć, że pięcioletni okres pracy na uczelni to okres pracy na podstawie umowy o pracę, a nie na zleceniu. W związku z powyższym, nauczyciel akademicki, z którym nawiązany zostanie stosunek cywilnoprawny na podstawie umowy zlecenia, nie może uzyskać stopnia nauczyciela mianowanego z dniem nawiązania tego stosunku, nawet jeżeli posiadał stopień naukowy.  Zachęcam do skonsultowania sprawy z właściwym kuratorem oświaty, bo to on finalnie może unieważnić wcześniejsze akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

Zatem zakładam, że w dniu 1.09.2022 r. kiedy nastąpiły zmiany w awansie zawodowym nauczycieli, znajdowała się Pani w okresie 2 letniej karencji między stopniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego a możliwością rozpoczęcia stażu na nauczyciel mianowanego.

Od 1 września 2022 r. weszła  w życie nowelizacja Karty Nauczyciela w zakresie zasad uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. „Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych.”. Przepisy dotychczasowe to: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w wersji do 31 sierpnia 2022 r. i stare rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Podstawa prawna:

  • 9a ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) w wersji do 31 sierpnia 2022 r.,
  • 10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz