Zespół doradczo-zarządzający
Odpowiada
29.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dyrektor w szkole powołał zespół doradczo-zarządzający składający się z 6. nauczycieli. W szkole jest wicedyrektor. To jest 1/4 rady pedagogicznej. Nauczyciele piszą arkusz organizacyjny, przydzielają przedmioty, układają plany, organizują zastępstwa płatne, itp. Powstaje wiele konfliktów. Nauczyciele spostrzegają to jako \"kolesiostwo\". Czy taki organ ma prawo działać?

Odpowiedź:

Nie. Opisany zespół nie powinien funkcjonować w przedstawiony sposób.

Uzasadnienie:

Zgodnie z §  4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli, do realizacji zadań szkoły określonych w statucie szkoły. Powołanie zespołu może następować na czas określony lub nieokreślony. Zatem w ramach kompetencji dyrektora szkoły mieści się prawo do powołania nauczyciela do zespołu utworzonego w powyższym trybie. Jeżeli taki zespół dyrektor szkoły powoła, jego kompetencje zostają ograniczone w zakresie wskazanym w ww. rozporządzeniu.

Tak więc w ramach kompetencji dyrektora szkoły mieści się prawo do powołania zespołu, którego zadaniem jest wykonanie określonego w statucie szkoły zadania. Tym samym nie jest dopuszczalne tworzenie zespołu do realizacji zadań nie przewidzianych w treści statutu.

Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu. Wykonanie zadania określonego w statucie jest kompetencją zespołu.

Zatem w tym przypadku opisany zespół doradczo – zarządzający nie może zastępować czy wkraczać w kompetencje  organów szkoły.

Podstawa prawna:

  • 111 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
  • 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz