Zbieg zakończenia stażu awansu zawodowego z terminem porodu
Odpowiada
10.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

 

Pytanie:

Witam, bardzo proszę o poradę co najlepiej zrobić w sytuacji gdy jestem w ciąży a koniec mojego awansu na nauczyciela dyplomowanego wypada na 31 maja 2023. Termin porodu koniec czerwca początek lipca. Bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedź:

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela dyplomowanego, stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. A to o oznacza, że należy stosować dotychczasowe zapisy Karty Nauczyciela (w wersji obowiązującej do 31 sierpnia 2022 r.) i rozporządzenia dotyczącego stopni awansu zawodowego nauczycieli.

W okresie stażu awansu zawodowego nauczycielka która korzysta z usprawiedliwionej nieobecności pracy m.in. ze zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego może dokończyć realizowanie stażu awansu zawodowego po powrocie do pracy. Ważne aby pamiętać, że nie można dopuścić do przekroczenia roku i 6 miesięcy nieobecności, bo wtedy staż trzeba będzie powtórzyć.

W opisanym przypadku mamy jednak sytuację taką, że nauczycielka zdoła ukończyć staż awansu zawodowego jeszcze przed skorzystaniem z urlopu macierzyńskiego.  Może się jednak zdarzyć, że będzie korzystać z urlopu macierzyńskiego w czasie, gdy powinna już składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciel dyplomowany.

Zgodnie z art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela (w wersji do 31 sierpnia 2022 r.) nauczyciel mianowany składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zakładając, że ten warunek jest spełniony oraz staż jest zakończony i odbyty zgodnie z przepisami, nie ma przeszkód prawnych co do tego, aby kurator wszczął procedurę kwalifikacyjną dla nauczycielki przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Urlop macierzyński udzielany na podstawie art. 180 § 1 Kodeksu pracy to zwolnienie od pracy przysługujące pracownicy z tytułu urodzenia dziecka. W okresie przebywania na urlopie macierzyńskim pracownica cały czas pozostaje w stosunku pracy. Zachowuje wszelkie prawa pracownicze. Przepisy Kodeksu Pracy nie uzależniają prawa do urlopu macierzyńskiego i zasiłku od całodobowej opieki nad dzieckiem. Z tego tez powodu nie ma przeszkód prawnych co do tego, aby nauczycielka-matka przystąpiła do rozmowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podstawa prawna:

  • 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1730),
  • 9 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 180 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1510).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz