Zatrudnienie psychologa w szkole
Odpowiada
13.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji dotyczących zatrudnienia psychologa w szkole. Aktualnie pracuję jako nauczyciel języka polskiego ( nauczyciel dyplomowany). W przyszłym roku będę absolwentką psychologii (po pełnych jednolitych studiach). Interesuje mnie kwestia awansu zawodowego: czy będąc zatrudniona w charakterze psychologa otrzymam wynagrodzenie zgodnie ze stopniem awansu jaki posiadam jako nauczyciel języka polskiego? I kolejne moje pytanie dotyczy kwestii przygotowania pedagogicznego, które jako absolwent UR o specjalności nauczycielskiej i wieloletni praktyk, posiadam. Czy powinnam uzupełnić moje kwalifikacje o studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i informacje. 

Odpowiedź:

Nauczyciel psycholog zostaje zatrudniony zgodnie ze stopniem awansu zawodowego i tak samo zostaje wynagradzany. Zatem jeżeli legitymuje się Pani stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, to będzie on również respektowany w przypadku gdy będzie Pani chciała zatrudnić się jako nauczyciel specjalista – psycholog.

Jeżeli chodzi o kwestię przygotowania pedagogicznego to rzeczywiście wydaje się, że należy uzupełnić kwestię przygotowania pedagogicznego do wykonywania zadań nauczyciela psychologa. Przepisy mówią o odpowiednim przygotowaniu pedagogicznym. Warto wcześniej to skonsultować we właściwym kuratorium. Z drugiej strony skoro jest już Pani nauczycielem dyplomowanym, to takie przygotowanie najprawdopodobniej posiada.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie "z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym" i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. W § 18  rozporządzenia . w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zostało zawarte, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w przedszkolach i wszystkich typów szkół posiada m.in. osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Jednocześnie w § 2 pkt 2 rozporządzania o kwalifikacjach nauczycieli zostało określone, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przygotowaniu pedagogicznym należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy m.in. dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię.

Podstawa prawna:

  • 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.),
  • 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz