Zatrudnienie nauczyciela mianowanego
Odpowiada
11.02.2009PYTANIECzy można zatrudnić nauczyciela mianowanego na umowę na czas określony (i w jakiej sytuacji), jeżeli są godziny, które może on realizować w danej szkole?
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674) stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Umowa na podstawie mianowania jest umową na czas nieokreślony, co wynika z art. 10 ust. 5a.


Zatem, jeśli w szkole są godziny, to dyrektor, przyjmując nauczyciela mianowanego, jest zobowiązany do podpisania umowy na czas nieokreślony (na podstawie mianowania).


Jednak od powyższego są następujące odstępstwa (art. 10 ust. 7) pozwalające na podpisanie umowy na czas określony z nauczycielem mianowanym (podobnie zresztą jak z dyplomowanym i kontraktowym):


1) w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania (na przykład dyrektor poszukuje nauczyciela do nauki języka niemieckiego, a język ten za rok „wygaśnie” i w kolejnych latach nie będzie nauczany),


2) zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym także w ciągu roku szkolnego (na przykład jeśli nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego, to przyjmuje się nauczyciela na zastępstwo na rok nieobecności urlopowanego lub jeśli nauczyciel w ciągu roku szkolnego przebywa na dłuższym zwolnieniu, to przyjmuje się nauczyciela na czas określony do czasu zakończenia trwania zwolnienia).


Powyższe dwa przypadki są jedynymi, przewidzianymi przez Kartę Nauczyciela sytuacjami, kiedy dyrektor może zatrudnić nauczyciela mianowanego na czas określony. W każdym innym jest zobowiązany do podpisania umowy na czas nieokreślony.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz