Zatrudnianie nauczycieli w zespołach szkół
Odpowiada
12.10.2007PYTANIENowelizacja Karty Nauczyciela zakłada, że nauczyciele pracujący w zespołach szkół stosunek pracy będą nawiązywać w tych zespołach, a nie jak dotąd w jednej ze szkół tworzących taki zespół. Jak należy interpretować ten zapis i czy dotychczasowe umowy zawarte z nauczycielami na starych zasadach należy zmienić?
ODPOWIEDŹOd 1 września 2007 r.
dyrektor
zespołu szkół jest pracodawcą nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół (a nie dyrektorzy szkół wchodzących w jego skład) i to on będzie zawierał umowy z nauczycielami zatrudnianymi w zespole.


Nie ma także obowiązku dokonywania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy nauczycieli dotychczas zatrudnionych w szkołach wchodzących w skład zespołu – wystarczy poinformowanie nauczycieli na piśmie o zmianie nazwy dotychczasowego pracodawcy.


Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2007r. Nr 102, poz. 689) art. 10 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela otrzymuje brzmienie:„Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole na podstawie umowy o pracę lub mianowania”.


To oznacza, że od 1 września 2007 r. dyrektor zespołu szkół będzie pracodawcą nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół (a nie dyrektorzy szkół wchodzących w jego skład) i to on będzie zawierał umowy z nauczycielami zatrudnianymi w zespole.


Odchodzi się więc od konieczności zawierania umów cząstkowych o pracę w każdej szkole wchodzącej w skład zespołu szkół.Stąd dyrektor szkoły będzie nawiązywał stosunek pracy z nauczycielem
na podstawie umowy o pracę albo na podstawie mianowania w zespole szkół.


Warto jednak dodać, że taka umowa powinna zawierać:

  • określenie stanowiska pracy;
  • określenie miejsca pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy;
  • wynagrodzenie;
  • oraz dodatkowo określenie rodzajów szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.

Uwaga!


Nauczyciel zatrudniony w zespole szkół powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w szkołach wchodzących w skład zespołu.Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz