Zamawianie podręczników a działalność gospodarcza
Odpowiada
22.08.2007PYTANIECzy zamawianie podręczników przez nauczycieli lub rady rodziców może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej?
ODPOWIEDŹNie.
Zamówienie w imieniu rodziców nowych podręczników szkolnych przez nauczyciela przedmiotu lub radę rodziców nie może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej.


Polski system prawny zna kilka definicji działalności gospodarczej. Znajdziemy je w: ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.


Definicje te jako
cechy działalności gospodarczej wymieniają:


a) jej zarobkowy charakter;


b) to, że musi być ona wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły;


c) musi być wykonywana we własnym imieniu i na własny rachunek.


Żeby dane działania mogły zostać potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej, powinny zostać spełnione wszystkie wskazane cechy łącznie. Tymczasem
w wypadku zamawiania np. przez nauczyciela danego przedmiotu podręczników szkolnych dla jego uczniów nie zostaje spełniona żadna z przytoczonych przesłanek. Czynność ta nie jest podejmowana w celach zarobkowych, nie ma charakteru ani zorganizowanego, ani ciągłego – przeciwnie, jest doraźna, a do tego wykonywana w imieniu i na rzecz rodziców uczniów, którzy dokonają zakupu tych podręczników.


Warto zaznaczyć, że gdyby zamawianie podręczników przez nauczyciela czy radę rodziców miałaby być działalnością gospodarczą, tym bardziej za taką działalność należałoby uznać organizowanie przez te podmioty wycieczki szkolnej, wyjścia uczniów do teatru czy kina itp. Byłaby to oczywista niedorzeczność nieznajdująca uzasadnienia w obowiązujących przepisach i sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem.


Zamówienie w imieniu rodziców nowych podręczników szkolnych przez nauczyciela przedmiotu lub radę rodziców nie spełnia przesłanek, które pozwalałyby uznać ją za prowadzenie działalności gospodarczej.


Maciej Adamczyk


radca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz