Zaległy urlop wypoczynkowy za urlop dla poratowania zdrowia
Odpowiada
08.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Potrzebuję skorzystać z porady prawnej jako nauczyciel pracujący w szkole podstawowej. Pytanie dotyczy urlopu wypoczynkowego, po urlopie zdrowotnym, a dokładnie czy mi przepadnie, jeśli po urlopie zdrowotnym już nie chcę wracać do pracy, tylko złożyć wypowiedzenie (urlop zdrowotny od 6.07.2021-5.07.2022 r.). Kiedy powinnam zatem to wypowiedzenie złożyć, dyrektor nalega, abym to uczyniła do końca maja. Czy nie będę wówczas zatrudniona do końca sierpnia? A urlop wypoczynkowy należy mi się do końca października (za wakacje i ferie).

Odpowiedź:

Formalnie nauczyciel który nie chce już pracować w przyszłym roku szkolnym w szkole podstawowej, nawet jeżeli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia, powinien złożyć wypowiedzenie do końca maja tak, żeby zachować trzymiesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego, czyli 31 sierpnia (wynika to za art. 20, 23 lub art. 27 Karty Nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i formy zatrudnienia).

Jeżeli nauczyciel złoży wypowiedzenie w szkole podstawowej do końca maja 2022 r., wtedy umowa rozwiązuję się 31 sierpnia 2022 r.

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy nauczycielowi z uwagi na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Zatem formalnie za okres urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze uzupełniającym. Jeżeli nie może go wykorzystać w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - nabywa prawo do ekwiwalentu za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych, jak szkoła podstawowa.

W opisanej sytuacji możemy mówić jedynie o ekwiwalencie za rok 2021, bowiem za rok 2022 nauczyciel zdąży wykorzystać urlop w lipcu i sierpniu 2022 r. w wymiarze co najmniej 56 dni (tyle wynosi minimalne prawo do urlopu uzupełniającego). Jeżeli nauczyciel w danym ryku jest w stanie wykorzystać więcej niż 56 dni urlopu nie jest uprawniony do urlopu uzupełniającego.

Podstawa prawna:

  • 20, art. 23, art. 27, art. 66 ust. 2, art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz