Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela na zwolnieniu lekarskim
Odpowiada
31.08.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin od 1 września 2021 roku-31.08.2022 r. Od 21 kwietnia bieżącego roku przebywam na zwolnieniu lekarskim spowodowanym ciążą. Aktualnie w szkole składane są oświadczenia o średnim dochodzie na członka rodziny do celów określenia wysokości świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 .Po moim telefonie do Działu Księgowości otrzymałam informację, iż ,,nie przysługuje mi świadczenie, gdyż przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie świadczę pracy w miesiącu czerwcu\". Bardzo proszę o informację, czy taka argumentacja jest prawnie zasadna.

Odpowiedź:

Moim zdanie nie. Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim jest uprawniony do ZFŚS. Osobami ustawowo uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy, emeryci i renciści - byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Pracownik nauczyciel, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego pozostaje w zatrudnieniu, a zatem ma prawo do korzystania z ZFŚS (art. 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS).

Niedopuszczalne jest też różnicowanie świadczeń za pomocą innych kryteriów niż socjalne np.: przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Wolno natomiast stosować rozwiązania ograniczające dostęp do świadczeń wszystkim beneficjentom, niebędące kryteriami różnicującymi. I tak, dopuszczalne jest stosowanie następujących ograniczeń:

  • wymóg wykorzystania określonego wymiaru urlopu wypoczynkowego w celu uzyskania dofinansowania do wczasów,
  • czasowe ograniczenie dostępu do danego świadczenia,
  • ograniczenie w przyznawaniu zapomogi losowej tylko do osób, które udowodnią, że doznały klęski żywiołowej,
  • ograniczenie polegające na możliwości przyznania jednego świadczenia dla dziecka pracownika niezależnie od liczby wnioskodawców,
  • wyłączenie z kręgu uprawnionych do świadczenia w związku z utrzymaniem dziecka osób, które w żaden sposób nie biorą udziału w utrzymaniu dziecka.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 5, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 923).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz