Zajęcia z edukacji informatycznej
Odpowiada
22.12.2010

PYTANIE

Mam pytanie, kto możne (powinien) prowadzić obowiązkowe zajęcia z edukacji informatycznej w klasie I i II od nowego roku szkolnego?


Czy powinien być to informatyk, nauczyciel nauczania z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania tego przedmiotu, czy nauczyciel, który po prostu ukończył nauczanie zintegrowane?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400), kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych w klasach I–III może zajmować osoba, która ukończyła:

– studia magisterskie lub licencjackie na kierunku lub specjalności zgodnej z prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

– studia magisterskie lub licencjackie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

– studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) na innym niż wymienione wyżej kierunki i specjalności oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,

– zakład kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z prowadzonymi zajęciami lub nauczanemu przedmiotowi,

– zakład kształcenia nauczycieli w innej niż wskazana wyżej specjalności, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

Ponadto w klasach I–III szkoły podstawowej kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela posiada również osoba, która ukończyła:

– studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,

– zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Przytoczone rozporządzenie szczególne wymagania kwalifikacyjne określa dla nauczycieli języków obcych lub nauczających innych przedmiotów w języku obcym, gdzie wymaga się ukończenia studiów w tym zakresie lub potwierdzenia znajomości języka obcego odpowiednim egzaminem państwowym. Specjalistyczne wykształcenie wymagane jest również od nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, doradcy zawodowego, nauczycieli wychowawców w internatach i świetlicach.

Mając na uwadze powyższe regulacje, przepisy prawa nie przewidują specjalnych wymagań kwalifikacyjnych od nauczycieli edukacji informacyjnej. Może więc tego przedmiotu nauczać w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciel nauczania zintegrowanego, jak też informatyk, o ile spełnia wskazane wcześniej wymagania.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz