Zajęcia wyrównawcze a pensum
Odpowiada
11.10.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze mogą wejść do obowiązkowego pensum nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania?

ODPOWIEDŹ

Czas pracy nauczyciela określa art. 42 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 przywołanej regulacji czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu, zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 nauczyciel jest zobowiązany do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami lub na ich rzecz, w wymiarze określonym w ustępie 3 lub ustalonym na podstawie ustępu 4a lub ustępu 7 przywołanego artykułu. Wymiar pensum zależny jest od rodzaju szkoły lub placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel oraz od stanowiska jakie zajmuje. Nie zależy natomiast od stopnia awansu zawodowego ani też podstawy zatrudnienia (umowa o pracę czy mianowanie).

Generalnie pensum nauczycielskie obejmuje zajęcia obowiązkowe wskazane w podstawie programowej dla danego typu szkoły. Jednakże dla rozstrzygnięcia przedstawionej w pytaniu kwestii kluczowy będzie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2010 roku (II PK 279/09). Zgodnie z przywołanym wyrokiem SN zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne wchodzą w skład pensum nauczyciela.

Mając na uwadze powyższe, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze mogą obejmować obowiązkowe pensum nauczyciela mianowanego.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz