Zajęcia w połączonych grupach
Odpowiada
30.11.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

W naszej szkole jest podział uczniów na grupy, np. językowe czy WF.

Czy jeżeli dostaję opiekę nad drugą grupą, której de facto nie uczę (czyli w tym wypadku mam opiekę nad całą klasą), należy mi się dodatkowe wynagrodzenie lub czy mogę odmówić przyjęcia opieki nad całą klasą?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkołą lub placówką kieruje jej dyrektor. Tym samym odpowiada on za organizację pracy w szkole oraz ma umożliwić właściwą realizację procesu dydaktycznego. On również dokonuje przydziału zadań opiekuńczo-dydaktycznych dla nauczycieli, w tym może również dokonywać łączenia grup, np. językowych. Polecenie sprawowania opieki nad dodatkową grupą uczniów należy potraktować jako polecenie służbowe. Zgodnie z przepisem art. 100 § 1 Kodeksu pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, jeżeli jest ono niezgodne z prawem, zawartą umową lub nie dotyczy wykonywanej pracy. W tej sytuacji, moim zdaniem, takie przesłanki nie zachodzą. Sytuacja, w której prowadzi Pan zajęcia z większą liczbą uczniów (łączone grupy), oraz zgodnie ze swoim stanowiskiem (przedmiotem, którego Pan naucza i posiada do jego nauczania kwalifikacje) nie stanowi naruszenia przepisów prawa i jest zgodny z zakresem obowiązków nauczycielskich określonych w art. 42 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Natomiast wynagrodzenie nauczycieli nie jest uzależnione od liczby uczniów, z którymi prowadzi on zajęcia, a od wymiaru zatrudnienia oraz przepracowanych godzin dydaktycznych. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla poszczególnych typów szkół i placówek jest określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Jednak Pan jako nauczyciel odpowiada za właściwą realizację podstawy programowej przedmiotu, którego Pan naucza. Dlatego jeżeli uważa Pan, że taki przydział zajęć uniemożliwia właściwą realizację podstawy programowej, to powinien Pan zgłosić to dyrektorowi szkoły. Najlepiej w formie pisemnej.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz