Zajęcia komputerowe
Odpowiada
11.06.2010

PYTANIE

Interesuje mnie, czy w klasie I szkoły podstawowej w czasie zajęć komputerowych przewidziany jest podział uczniów na grupy?


Czy też ten przywilej obowiązuje tylko w klasach IV–VI? Dodam , że pracownia nie jest przystosowana do liczby dzieci w klasach (25–27 uczniów i około 10 komputerów). Będę wdzięczna za wskazanie szczegółowych wytycznych.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2002 r. nr 15, poz. 142, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 54, poz. 442) w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

Oznacza to, że zajęcia powinny być prowadzone w takich grupach, aby liczba uczniów nie była wyższa od liczby stanowisk, gdyż będzie to w sprzeczności z założeniami danych zajęć.

Ponadto przepisy prawa wyraźnie stanowią, iż obowiązkowy podział na grupy na zajęciach z informatyki i technologii informacyjnej dotyczy tylko, w przypadku szkoły podstawowej, klas IV–VI. W klasach I–III podział taki nie jest obowiązkowy, co nie oznacza, ze nie można go dokonać, jeśli szkoła ma takie możliwości.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz