Zachowanie uprawnień do nauczania
Odpowiada
17.09.2015
dr Adam Balicki

Prawnik

Pytanie:

Czy można pracować w szkole na podstawie zbliżenia przedmiotów dokonanego przez dyrektora szkoły? Dyrektor dokonał tego na podstawie indeksu, gdy obowiązywały zezwalające na to przepisy. Czy ja zachowuję te uprawnienia, skoro dyrektor szkoły się nie zmienił?

Odpowiedź:

Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1264).

Przywołane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2009 roku (z wyjątkiem § 10 dotyczącego kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, który zaczął obowiązywać dokładnie rok później).

Nowa regulacja zniosła instytucję zbliżenia dokonywanego przez dyrektora szkoły na zasadzie pokrewieństwa przedmiotów z prowadzonymi lekcjami lub zajęciami. Jednakże zgodnie z przepisem § 28 przywołanego rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek/specjalność studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli miała Pani dokonane zbliżenie na podstawie indeksu (dyrektor sporządził odpowiedni dokument), to zachowuje je Pani. Na zachowanie kwalifikacji nie wpłynie również ewentualna zmiana dyrektora szkoły.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz