Wypłata wynagrodzenia
Odpowiada
29.03.2012
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Od września bieżącego roku szkolnego pracowałem w wymiarze 12/18, po wcześniejszej wyrażeniu zgody na ograniczenie godzin w związku z likwidacją oddziałów w szkole.

W grudniu, po aneksowaniu umowy, uzupełniono mi wymiar godzin do 18/18 w związku z nauczaniem indywidualnym, które zostało mi przyznane do 22 czerwca 2011r., czyli do zakończenia roku szkolnego. Dyrektor twierdzi, że za okres od 23 czerwca do 31 sierpnia wypłaci mi wynagrodzenie za 12/18. Ja jednak, powołując się na art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela, uważam, że za ww. okres należy mi się wynagrodzenie za 18/18, ponieważ nauczanie indywidualne było uzupełnieniem etatu. Będę wdzięczny za wyjaśnienie problemu.

ODPOWIEDŹ

Dyrektor podjął słuszną decyzję.

Uzupełnienie do pełnego etatu dokonane w grudniu było uzupełnieniem czasowym, tj. od grudnia do końca zajęć w czerwcu (a nie do końca sierpnia). Art. 67 ust 1 daje możliwość uśrednienia wynagrodzenia, ale tylko za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe.

 

UZASADNIENIE:

Z Art. 67 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. wynika, że za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu. Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystywania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu.

W Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych do ustawy nie mówi się o możliwości uśredniania wynagrodzenia zasadniczego stąd według mojej opinii wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego liczyć należy za 12/18 etatu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz