Wypisanie ucznia z lekcji religii
Odpowiada
22.04.2014
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Jakie przepisy dotyczą prawa ucznia do nieuczęszczania na lekcje religii? Jak przebiega procedura w takiej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (DzU nr 36, poz. 155 z późn. zm.) w publicznych przedszkolach organizuje się w ramach planu zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej szkołami, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) bądź uczniów; po osiągnięciu pełnoletności uczniowie sami decydują o pobieraniu religii i etyki.

Życzenie, o którym mowa wyżej, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

Wobec powyższego należy uznać, że na początku okresu edukacyjnego rodzice powinni wyrazić na piśmie wolę, aby ich dziecko uczęszczało na lekcje religii. Oświadczenia takiego nie muszą ponawiać każdego roku. Jeśli jednak wyrazili już zgodę na uczestniczenie dziecka w lekcjach religii, to aby dziecko mogło na owe lekcje nie uczęszczać, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć w szkole oświadczenie, że nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w lekcjach religii. Takie oświadczenie jest wystarczające i dziecko nie powinno mieć z tego powodu żadnych nieprzyjemności.

Marta Handzlik prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz