Wypadek ucznia w szkole – brak reakcji nauczycieli
Odpowiada
24.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Mój 7 letni syn będąc  w szkole spadł z wysokiej ławki na boisku do koszykówki. Nikt tego nie zauważył, nie poinformował mnie o wypadku, dopiero jak moja mama poszła go odebrać zobaczyła że  siedzi smutny na ławce, podeszła i zapytała co się stało, wtedy syn odpowiedział, że bardzo go boli ręka bo spadł z ławki, podeszli zgłosić  to opiekunowi ale zbagatelizował to, pojechałam z dzieckiem na SOR gdzie  okazało się że ręką jest złamana, nosił  gips 4 tyg. Czy należy się  jakieś  odszkodowanie ze  strony szkoły?

Odpowiedź:

Niestety nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To, że nauczyciel nie powiadomił, czy nie rozpoznał potrzeby udzieleni pomocy uczniowi nie świadczy jeszcze o tym, czy mammy do czynienia z wypadkiem ucznia  w szkole.  Nauczyciel, który po zdarzeniu przekazał dziecko pod opiekę rodziców i nie powiadomił o wypadku dyrektora szkoły, postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewne także z ustaloną w szkole procedurą stosowaną w razie wypadku w szkole. Być może podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Trzeba teraz ustalić czy szkoła dysponuję protokołem powypadkowym, czy nie. Każdy wypadek powinien posiadać taką dokumentację.

Ponieważ wypadek w szkole zalicza się do grupy wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, w związku z powyższym poszkodowanemu przysługują z tego tytułu świadczenia finansowane ze środków budżetu państwa, m.in. rentę lub jednorazowe odszkodowanie, przyznawane i wypłacane przez ZUS. W szczególności, na podstawie art. 444-447 Kodeksu cywilnego, rodzice małoletniego ucznia, bądź uczeń pełnoletni mogą dochodzić od organu prowadzącego szkołę: jednorazowego odszkodowania na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia; renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy; zadośćuczynienia (za szkody niematerialne, takie jak cierpienie fizyczne i psychiczne związane np. ze złamaniem ręki); zwrotu kosztów leczenia.

Wcześniej zalecam kontakt z prawnikiem.

Podstawa prawna:

  • 40 - 51 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020. poz. 1166 ze zm.),
  • 444-447 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz