Wynagrodzenie za ustne matury poprawkowe
Odpowiada
01.08.2011
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczycielowi należy się wynagrodzenie za przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego w sierpniu (sesja poprawkowa)?

W poprzednich sesjach nam wypłacano, a za sierpień 2010 r. już nie. Czy istnieje wykładnia prawna Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2007 roku (III PZP 1/07) przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego jest traktowane jako realizacja zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Jeżeli zatem wspomniany egzamin przeprowadzany jest przez nauczyciela w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, czyli pensum, będzie to stanowiło pracę w godzinach ponadwymiarowych, za którą nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie zgodnie z art. 35 ust. 3 przywołanej ustawy.

Wprawdzie egzamin poprawkowy odbywa się podczas wakacji, to jednak rok szkolny, zgodnie z przepisem art. 63 Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku (kalendarzowego).

Jeżeli chodzi o stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej, to można przywołać pismo z dnia 6 sierpnia 2009 roku Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów i Dyrektorów Szkół (DPN-UW- 5031-60/09; http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/pismo_20090806.pdf), gdzie zostały przedstawione zasady wynagrodzenia nauczycieli za udział w części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego, są one zgodnie z przywołaną wcześniej uchwałą Sądu Najwyższego. Pismo odnosi się do roku szkolnego 2008/2009. Jednakże moim zdaniem w świetle wspomnianej uchwały Sądu Najwyższego zawarte w niej zasady wynagrodzenia nauczycieli powinny mieć zastosowanie również w kolejnych latach.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz