Wynagrodzenie za nauczanie indywidualne
Odpowiada
10.07.2009PYTANIECzy szkoła powinna zapłacić nauczycielowi za godzinę ponadwymiarową, jeśli lekcja ta nie odbyła się, ponieważ było to nauczanie indywidualne i uczeń był chory?


Podobno przepisy zostały zmienione i płatne są teraz jedynie przepracowane godziny ponadwymiarowe w nauczaniu indywidualnym lub jest możliwość ich odpracowania na zastępstwie z zaznaczeniem, że jest to zastępstwo zamiast nauczania indywidualnego.
ODPOWIEDŹOdpowiedzi na opisany problem należy szukać w aktach prawa miejscowego wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym dla danej szkoły/placówki. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (nauczanie indywidualne) i godziny doraźnych zastępstw, zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, określa organ prowadzący szkołę/placówkę w uchwalanym
regulaminie wynagradzania.
Natomiast Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży nie obejmuje kwestii zapłaty za realizację nauczania indywidualnego, lecz wskazuje sposoby i tryb organizowania indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz.674 z późn. zm.).


3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (DzU nr 175, poz.1086).Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz