Wynagrodzenie za godziny pracy w dniu zwolnienia lekarskiego
Odpowiada
06.12.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, pracuję w świetlicy szkolnej. Parę dni temu przyszłam do pracy chora, zostałam tu 2,5godziny. Ponieważ źle się czułam zwolniłam się z 2godzin. Dyrektorka kazała mi przynieść zwolnienie a na te godziny dała zastępstwo koleżance,( której nie było w pracy )w ramach pracy, czyli bez nadgodzin. Czy mogę domagać się oddania mi tych godzin, kiedy byłam w pracy?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną (art. 80 Kodeksu pracy). Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Jeżeli zatem nauczyciel świadczył pracę w danym dniu przez cześć dnia, a następnie przedstawił zwolnienie lekarskie za ten sam dzień, to powinien otrzymać wynagrodzenia za pracę za przepracowaną część dnia, a za pozostałą część dnia wynagrodzenie chorobowe (zasiłek chorobowy).

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego (art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy). Zasiłek chorobowy nie przysługuje natomiast za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Należy zaznaczyć, że nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z góry – w pierwszym dniu miesiąca (art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela). Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (art. 87 § 7 Kodeksu pracy).

W przedstawionej sytuacji nauczyciel w danym dniu świadczył pracę przez 2,5 godziny, a następnie przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające jego niezdolność do pracy w okresie od tego dnia. Nauczyciel zachował więc prawo do wynagrodzenia za godziny zrealizowane w danym dniu.

Podstawa prawna:

  • 80, art. 87 § 7, art. 92 § 3 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1510) ,
  • 12 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. 2022 r., poz. 1732 ze zm.) ,
  • 39 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz