Wymogi konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły
Odpowiada
22.09.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

chciałabym zapytać o wymogi konkursowe na stanowisko dyrektora szkoły - czy można zaliczyć studia doktoranckie, zakończone uzyskaniem stopnia doktora do stażu pracy, wymaganego w ramach konkursu na dyrektora szkoły podstawowej - „posiadanie pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Posiadam 2 letni staż pracy (umowa o pracę) na uczelni jako nauczyciel akademicki. Wcześniej byłam uczestnikiem dziennych 4 letnich studiów doktoranckich zakończonych doktoratem (posiadam świadectwo wraz z datami oraz dyplom). Czy mogę wpisać w życiorysie zawodowym 6 letni staż pracy?

Poniżej wskazany przepis w konkursie:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

Zgodnie z art. 208 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doktorantowi, który uzyskał stopień doktora w wyniku ukończenia szkoły doktorskiej, okres kształcenia w tej szkole, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynika z tego, że doktorant szkoły doktorskiej, który ukończy kształcenie i uzyska stopień doktora, może wliczyć okres maksymalnie 4 lat kształcenia do stażu pracy.

Odpowiedź:

Wskazane rozporządzenie w różnych przepisach określa wymagania jakie powinna spełnić osoba ubiegająca się o stanowisko m.in. dyrektora szkoły podstawowej. Z informacji przekazanych w pytaniu wynika, że nie była Pani nigdy nauczycielem w rozumieniu Karty Nauczyciela. Natomiast pytanie o posiadanie pięcioletniego stażu pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego dotyczy wymagań dla kandydata na dyrektora który jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.

Zakładam, że nie jest Pani nauczycielem w rozumieniu Karty Nauczyciela, a tym samym wymagania jakie powinna Pani spełnić zostały określone w §  6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Zgodnie z §  6 stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która m.in. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

W tym kontekście doktorant szkoły doktorskiej, który ukończy kształcenie i uzyska stopień doktora, może wliczyć okres maksymalnie 4 lat kształcenia do stażu pracy (art. 208 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Jednak ten okres studiów nie jest okresem pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Zatem nie może on być zaliczony w tym przypadku do stażu niezbędnego jeżeli kandydat na dyrektora jest nauczyciel mianowany i dyplomowany.

Podstawa prawna:

  • 1, § 2, § 6, § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449),
  • 208 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz